Zakelijke mediation

Heb je een conflict met een werknemer, een zakenpartner of andere zakelijke relatie? Dan kan dit erg negatieve gevolge hebben voor de sfeer op de werkvloer. Zakelijke mediation van Bergman biedt hiervoor de perfecte oplossing!

Wat is zakelijke mediation?

Mediation betekent conflictbemiddeling. Dat houdt in dat een onpartijdige derde, de mediator, het gesprek leidt en ervoor zorgt dat beide partijen de kans krijgen om hun zienswijze te delen. Het doel van mediation is om te zorgen voor de beste oplossing voor een geschil of conflict. Mediation voorkomt dat het meningsverschil escaleert en uitloopt op een rechtszaak.
Zakelijke mediation

Waarom zakelijke mediation?

Zakelijke mediation is erg waardevol. In de eerste plaats is het een stuk goedkoper en minder tijdrovend dan het starten van een rechtszaak. Daarnaast focust mediation op communicatie en begrip tussen beide partijen, zodat je ook na de afhandeling van het conflict nog goed met elkaar kunt blijven samenwerken. Tegelijkertijd vindt het bemiddelingsgesprek plaats in een informele en bovenal vertrouwelijke omgeving, waardoor je reputatieschade voor je bedrijf voorkomt.

Zakelijke mediation in plaats van een juridische procedure

Ondanks dat de rechtspraak voor sommige ondernemers de meest voor de hand liggende optie lijkt te zijn, blijkt uit de praktijk dat het gezamenlijke toewerken naar een oplossing vele malen succesvoller is dan de acceptatie van een opgelegde uitspraak van de rechter.

De voordelen van mediation

Bindende afspraken in een overeenkomst

Tijdens het mediationtraject mogen alle partijen vrijblijvend uitspraken doen of afspraken maken. Pas op het moment dat deze zijn opgenomen in een vaststellingsovereenkomst, en deze is ondertekend, is het bindend.

Vertrouwelijk

De zaken die worden besproken tijdens het mediationtraject zijn vertrouwelijk. De mediator zal niets over de gesprekken en afspraken naar buiten brengen. Ook zullen de partijen dit niet doen tenzij dit wordt toegestaan door de andere partij.

Veilig

Tijdens de mediation moeten de partijen zich veilig voelen om hun verhaal te doen en alles bespreekbaar te maken. Die veiligheid wordt tijdens mediation gewaarborgd door de mediator. Deze grijpt in op het moment dat het gesprek uit de hand dreigt te lopen.

Er wordt niet naar de rechter gegaan

Tijdens het mediationtraject is het niet de bedoeling dat de partijen naar de rechter gaan. Eventuele procedures die voorafgaand aan het traject in gang zijn gezet, worden gestaakt. Ook mogen er geen dreigbrieven naar elkaar gestuurd worden tijdens het mediationtraject.

Verantwoordelijkheid

Een goede uitkomst van het mediationtraject is de verantwoordelijkheid van de partijen. De mediator geeft de partijen de ruimte om te beslissen wat voor hen een goede uitkomst zou zijn.

Ben je verwikkeld geraakt in een arbeidsconflict? Of kun je het niet eens worden met je zakenpartner?

Neem dan contact met ons op. We bemiddelen jouw gesprek en vinden samen de beste oplossing!