Wrongful birth

[cs_content][cs_section parallax=”false” style=”margin: 0px;padding: 45px 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”2/3″ style=”padding: 0px;”][x_raw_content class=”x-img-thumbnail”][featured-img][/x_raw_content][cs_text]

Samenvatting

Een arts heeft een vrouw geopereerd en is vergeten om na de operatie haar spiraaltje terug te plaatsen. De vrouw was hiervan niet op de hoogte en raakte zwanger van haar echtgenoot. Het echtpaar had er gelet op hun financiële situatie, bewust voor gekozen geen kinderen te willen krijgen. De vrouw spreekt de arts aan tot vergoeding van de opvoedkosten van het kind, smartengeld en gederfde inkomsten omdat zij wegens de geboorte van het kind een periode geen arbeid heeft kunnen verrichten. De Hoge Raad boog zich over de vraag of de arts tot vergoeding van deze schade kon worden gehouden.

De Hoge Raad overwoog dat de schade het gevolg was van een medische fout. De toerekenbaarheid staat bovendien voldoende vast omdat er door de fout een risico is geschapen en dit risico zich verwezenlijkt heeft. De vraag of de gederfde inkomsten voor vergoeding in aanmerking komen moet worden bezien of de keuze van de vrouw om tijdelijk niet te werken in de gegeven omstandigheden als redelijk kan worden beschouwd. Hierbij heeft een afweging plaats te hebben tussen het recht van de vrouw om haar leven naar eigen inzien in te richten en anderzijds haar plicht om haar schade zoveel mogelijk te beperken. Het gevorderde smartengeld wordt niet toegewezen omdat het onbehagen dat zij ervaart niet kan worden gekwalificeerd als psychisch letsel.

Rechtsregel

Als een arts een medische fout maakt is hij gehouden tot vergoeding van de schade die voldoende causaal verband houdt met de door hem gemaakte fout. De kosten voor de verzorging en opvoeding van het kind kunnen als vermogensschade worden aangemerkt, evenals de schade geleden door het tijdelijke onvermogen betaalde arbeid te verrichten wegens de geboorte.

[/cs_text][x_line style=”border-top-width: 1px;”][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/3″ style=”padding: 0px;”][x_feature_headline level=”h2″ looks_like=”h5″ icon=”lightbulb-o”]Vindplaatsen[/x_feature_headline][cs_icon_list][cs_icon_list_item title=”ECLI:NL:HR:1997:ZC2286″ type=”gavel” link_enabled=”true” link_url=”http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:1997:ZC2286″ link_new_tab=”true”]ECLI:NL:HR:1997:ZC2286[/cs_icon_list_item][/cs_icon_list][x_gap size=”25px”][x_feature_headline level=”h2″ looks_like=”h5″ icon=”map-signs”]Lees meer[/x_feature_headline][x_recent_posts type=”post” count=”4″ offset=”” category=”” orientation=”vertical” no_sticky=”true” no_image=”true” fade=”false”][x_gap size=”25px”][x_share title=”Deel dit artikel” share_title=”” facebook=”true” twitter=”true” google_plus=”true” linkedin=”true” pinterest=”false” reddit=”false” email=”true” email_subject=”Hallo, ik heb dit artikel gevonden op de website van Bergman Juridisch Adviesbureau. Ik denk dat jij het ook interessant vindt!”]

U dient in te loggen bij Bergman Juridisch Adviesbureau...

[/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][x_feature_headline level=”h2″ looks_like=”h5″ icon=”question”]Stel een vraag[/x_feature_headline] [/cs_column][/cs_row][/cs_section][/cs_content]