Vakantiegeld in coronatijd

Sommige werkgevers betalen het vakantiegeld van hun werknemers (tijdelijk) niet uit, door de coronacrisis. Daarnaast worden er werknemers gedwongen om hun vakantiedagen op te nemen, terwijl zij het hier misschien wel helemaal niet mee eens zijn. Deze blog is voor de werknemer die zich afvraagt hoe het zit met de vakantiebijslag.

Het vakantiegeld bedraagt 8% van uw brutoloon. Omdat dit maandelijks opspaart moet uw werkgever dit voor u aan de kant zetten tot het moment van uitkeren. Uw werkgever kan u dit recht dan ook niet ontnemen door het vakantiegeld niet uit te keren. Wettelijk gezien moet het vakantiegeld uiterlijk 30 juni worden uitgekeerd, tenzij anders is afgesproken in uw arbeidsovereenkomst of CAO. Daarnaast wordt 90% van de loonkosten door het kabinet betaald indien uw werkgever een beroep heeft gedaan op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Deze maatregel is bedoeld om werkgevers te ontlasten en werknemers hun inkomen te laten behouden.  Uw werkgever mag u uw vakantiegeld dus niet ontnemen. Wel kunt u met uw werkgever afspraken maken omtrent het vakantiegeld.

Er doen zich ook situaties voor waar werkgevers hun werknemers dwingen om de vakantiedagen op te nemen tijdens de coronacrisis. Dit mag uw werkgever niet doen. Werkgevers eisen dit wanneer er bijvoorbeeld te weinig werk is. Als dit het geval is, is uw werkgever verplicht uw uren uit te betalen.

Indien het bedrijf waarbij u werkt failliet gaat kunt u zich melden bij het UWV. Het UWV zorgt dan dat u het geld waarop u nog recht heeft, bijvoorbeeld loonkosten en vakantiegeld, gewoon vergoed krijgt.

Uw werkgever mag u uw vakantiegeld dus niet (tijdelijk) ontnemen en hij kan u niet verplichten uw vakantiedagen op te nemen. In deze tijden van corona is natuurlijk alles anders dan normaal. Ons advies is om met uw werkgever in overleg te gaan omtrent uw vakantiedagen en -geld. Indien u hier niet uitkomt is het verstandig om een jurist te contacteren.

Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Bergman Juridisch Adviesbureau via info@bergmanjuridisch.nl of door te bellen naar 050 785 22 82.