Privacyrecht

Privacyrecht is niet meer weg te denken tegenwoordig. Overal worden grote hoeveelheden informatie en persoonsgegevens gedeeld. Ondertussen gaan de ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie razendsnel. Deze ontwikkelingen bieden kansen, maar zorgen ook voor uitdagingen op het gebied van privacy.

Voldoet jouw bedrijf aan de AVG?

Het is voor bedrijven erg belangrijk om te voldoen aan de AVG. Niet alleen kan een onzorgvuldig gebruik van persoonsgegevens leiden tot hoge boetes, het kan ook de reputatie en het vertrouwen in de organisatie schenden. Het is belangrijk dat je bedrijf AVG-compliant is. Bij Bergman Juridisch Advies beoordelen we bedrijven op de compliance met de AVG. Als je bedrijf de beoordeling goed afrondt, ontvang je een AVG-keurmerk.
Wooden judges gavel on a law book

Voldoet jouw bedrijf aan de AVG?

Group Collaborating On Task At Graduate Recruitment Assessment

AVG-assessment

Laat je bedrijf beoordelen en verbeteren op het gebied van AVG, zodat je helemaal up-to-date bent.
Clients come to seek advice for the law regarding privacy violations with the lawyer at the office.

Privacy Officer / Fg

Voor het ontwikkelen en bewaken van het privacybeleid kunnen wij de rol van Privacy Officer vervullen.
Computer Security, data security protection concept

(D)PIA/ Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Wij kunnen je adviseren op het gebied van het uitvoeren van een (D)PIA en kunnen de uitvoering hiervan verzorgen.

Wat is privacyrecht?

Iedere organisatie werkt met persoonsgegevens van bijvoorbeeld personeel, klanten, leden of burgers. Het privacyrecht stelt regels aan de verwerking van al deze persoonsgegevens.
Clients come to seek advice for the law regarding privacy violations with the lawyer at the office.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het betreft alle informatie die ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. De wet geeft burgers rechten en geeft organisaties de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze digitale persoonsgegevens om te gaan.

Waarborgen van de privacy

Wanneer je als bedrijf binnen een online omgeving gebruikmaakt van deze persoonsgegevens, dien je te voldoen aan bepaalde wetgeving waardoor ieders recht op privacy wordt gewaarborgd. De wet waarop dit gebaseerd is, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacyrecht en de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht in Europa. Deze wet regelt de bescherming van persoonsgegevens. Wanneer je gegevens verwerkt, kan het zijn dat de AVG hierop van toepassing is. Dit is het geval bij geautomatiseerde en handmatige verwerking (geheel of gedeeltelijk) van persoonsgegevens. Volgens de AVG mogen persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor gerechtvaardigde doeleinden. Als dit het geval is, moet de verwerking ervan op correcte en verantwoorde manier gebeuren. Daarnaast mogen de gegevens niet langer bewaard worden dan nodig is.

Meer weten over privacyrecht binnen jouw onderneming?

Onze specialisten staan je graag bij met raad en daad!