Overeenkomstenrecht

De meeste mensen denken bij het woord ‘overeenkomst’ aan een stuk papier met genummerde volzinnen, tenminste twee namen onderaan en het befaamde kruisje waar moet worden getekend. Hoewel een contract misschien het meest herkenbaar is als overeenkomst, zijn er veel meer verschijningsvormen. Denk bijvoorbeeld eens aan een mondelinge overeenkomst: er staat geen letter op papier en toch moet u de afspraken die u hebt gemaakt nakomen. Als u dat niet doet, dan pleegt u een wanprestatie en kan de ander tijdelijk of blijvend onder de afspraken uit én heeft hij zelfs recht op schadevergoeding. Als u in de supermarkt met een volle boodschappenwagen naar de kassa loopt en de artikelen op de band legt, komt u er ook al snel achter dat er kennelijk een overeenkomst is ontstaan: u krijgt de spullen mee naar huis, maar moet wel de prijs die op het schap stond betalen. En dat terwijl u nergens uw handtekening hebt gezet of met de caissière over iets anders dan het weer hebt gepraat. Maar wat is dan eigenlijk de juridische definitie van een overeenkomst? En waar moet u rekening mee houden bij het afsluiten van een overeenkomst?

Wat is een overeenkomst?

Een overeenkomst wordt in het Burgerlijk Wetboek als volgt gedefinieerd:

“Een overeenkomst in de zin van deze titel is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan.” – Art. 6:213 lid 1 BW

Het sluiten van een overeenkomst
Als partijen een overeenkomst sluiten dan hebben zij de wil om zich vast te leggen aan verplichtingen tegenover die ander, dit is een ‘verbintenis’. Deze verklaring kan mondeling worden gedaan, maar ook schriftelijk. Ook uit andere gedragingen kan de wil om de overeenkomst tot stand te brengen blijken: dit heet ‘gerechtvaardigd vertrouwen’ en is geregeld als volgt:

“Tegen hem die eens anders verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, heeft opgevat als een door die ander tot hem gerichte verklaring van een bepaalde strekking, kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een met deze verklaring overeenstemmende wil.” – Art. 3:35 BW

Met andere woorden: als een ander op basis van wat u hebt gezegd of hebt gedaan, in redelijkheid mocht aannemen dat u de bedoeling hebt gehad een overeenkomst te sluiten, dan kunt u achteraf niet zeggen dat u dat niet hebt gewild. Het spreekt voor zich dat het van groot belang is om de afspraken die u daadwerkelijk wilt maken op een goede manier op papier zet. Het is in de praktijk namelijk lastig om te bewijzen welke afspraken mondeling zijn gemaakt tussen de partijen.
Businessman signing contract
Male lawyer is pointing on legal document to explaining about consultation terms and condition

Algemene voorwaarden

Bedrijven die veel overeenkomsten sluiten kiezen er vaak voor om algemene voorwaarden op te stellen. Dit is een aanvullend document met regels die gelden tussen u en uw nieuwe klant, wat een onderdeel vormt van de overeenkomst tussen beiden. Het betreft vaak algemene regels van uw bedrijf, waardoor het voor de klant direct duidelijk is hoe het zit met garantie, aansprakelijkheid en betalingsregelingen. Het juridisch laten controleren of opstellen van algemene voorwaarden is van groot belang. Niet alleen scheelt dit veel tijd en papierwerk, maar u voorkomt op die manier ook dat u regels in de algemene voorwaarden zet die niet overeenkomen met de wet. In het geval dat u dit toch doet, kan de rechter op verzoek van de andere partij (een deel van) de algemene voorwaarden nietig verklaren. Dit houdt in dat niemand er meer aan gebonden is.

Heeft u een overeenkomst nodig? Of wilt u deze juridisch laten checken?

Bergman Juridisch stelt veel verschillende soorten overeenkomsten en contracten op en daarnaast leveren wij goede algemene voorwaarden voor een bijzonder scherp tarief.