Het voordeel van mediation

Niemand vindt het prettig om in een conflict verzeild te raken, maar een juridisch geschil is niet altijd te voorkomen. Een juridisch geschil kan partijen veel tijd, energie en geld kosten. Bovendien kan dit geschil verstrekkende gevolgen hebben voor beide partijen en eventueel voor een derde partij die er in eerste instantie buitenstaat. In een mediatongesprek gaat een mediator samen met u en de andere partij het gesprek aan. In dit gesprek met de andere partij om gezamenlijk tot een oplossing te komen zodat eventuele verdere spanningen voorkomen kunnen worden. De mediation  bestaat vaak uit meerdere gesprekken indien dit nodig is en de kosten hiervoor zullen worden evenredig verdeeld.

Het voordeel ten opzichte van het starten van een rechtszaak is dat bij mediation beide partijen als winnaars uit de strijd komen, omdat partijen vaak tot een compromis komen, terwijl er bij een rechtszaak er vaak maar één winnaar is. De mediator treedt als onafhankelijke bemiddelingspartij op die u beiden de ruimte geeft om uw verhaal te doen en uit te leggen met welke intenties u het gesprek bent aangegaan. Mediation is gebaseerd op volledige vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Indien u geen vertrouwen meer hebt in de mediator of het proces, kunt u (eenzijdig) met de mediation stoppen. Binnen mediation geldt dat een mondelinge afspraak geen afspraak is; pas als de afspraken die gemaakt zijn, schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen zijn ondertekend, kunnen partijen elkaar aan deze afspraken houden.

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een neutrale gespreksleider, de mediator, twee of meer partijen helpt om vanuit hun belangen tot een gezamenlijke oplossing te komen.

In gesprek met elkaar

Wanneer u een conflict heeft met een familielid, een medeburger of een bepaalde onderneming kunt er voor kiezen uw vertrouwen te leggen in het oordeel van een rechter. Deze uitspraak is bindend en voor iedereen openbaar. Indien u veel waarde hecht aan een bindende en openbare uitspraak of als u al mediation geprobeerd heeft, is het aan te raden de gebruikelijke juridische procedure te volgen. Dit zorgt er wel voor dat uw lijnrecht tegenover de andere partij staat en dit komt de relatie tussen u beiden niet ten goede. Indien u in de toekomst nog vaker zaken moet doen met deze persoon of als het gaat om een familielid dan wel een bekende van u biedt mediation een uitkomst.

In gesprek met de overheid

Wanneer u een conflict heeft met de overheid zijn er een aantal stappen die u kunt ondernemen om aan de overheid duidelijk te maken dat u het niet eens bent met een genomen besluit. Aangezien de overheid via de gebruikelijke formele procedure werkt, kan er veel tijd overheen gaan voor u antwoord krijgt op uw vraag. Indien de overheid achter het genomen besluit blijft staan of als u geen bevredigend antwoord krijgt op uw vraag, kunt ervoor kiezen om een uitspraak van een rechter af te wachten. Dit kan dus veel tijd, energie en geld kosten. De overheid beschikt over de mankracht en faciliteiten om een lange juridische procedure aan te gaan. Echter heeft de overheid de intentie om steeds meer gebruik te maken van mediation om een goede verstandshouding met de burger te behouden. Mediation kan goed ingezet worden om de machtspositie van de overheid in te perken en ervoor te zorgen dat u met de overheid gelijkwaardig in gesprek bent.

Meer informatie?

Heeft u een vraag over het laten opstellen van algemene voorwaarden of overeenkomsten? U kunt op de knop hieronder drukken om direct contact met ons op te nemen. Wij beantwoorden uw vragen binnen 24 uur.

Offerte aanvragen

Heeft u een vraag over dit onderwerp? U kunt op de knop hieronder drukken om direct contact met ons op te nemen. Wij beantwoorden uw vragen binnen 24 uur.

Postadres
Henri Dunantlaan 2
9728 HD Groningen

Bezoekadres (op afspraak)
Henri Dunantlaan 2
9728 HD Groningen

  • 050 785 22 82
  • 050 711 93 80
  • 06 482 66 566
  • www.bergmanjuridisch.nl
  • info@bergmanjuridisch.nl

Heeft u nu juridische hulp nodig?

Klik op de knop hieronder om direct contact met ons op te nemen!
Bel NU!
Scroll naar top
Select Service

Select time

Select a service and date to see available times.

Add your details

Please let us know if you have any special requests. Thank you.

Initial consult

Duration: 1 hour
Not sure what you need? Grab 60 minutes with us and we will work with you to understand your goals, and to develop a proposal and price estimate.