Mediation

Niemand vindt het prettig om in een conflict verzeild te raken, maar helaas valt dit niet altijd te voorkomen. De manier waarop u het conflict probeert op te lossen is echter volledig aan u. Wanneer u gaat scheiden, in conflict bent geraakt met een familielid of een verschil van mening hebt met uw zakenpartner kunt u ervoor kiezen om een advocaat in te schakelen of uw vertrouwen te leggen in het oordeel van de rechter. Hierdoor komt u echter lijnrecht tegenover de andere partij te staan en dit komt de relatie tussen u beiden niet ten goede. Mediation biedt hier de uitkomst!

Het voordeel van mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een neutrale gespreksleider, de mediator, twee of meer partijen helpt om vanuit hun belangen tot een gezamenlijke oplossing te komen. Het mediation traject bestaat vaak uit meerdere gesprekken, waarin u en de andere partij onder begeleiding van een mediator in gesprek gaan met elkaar. Het doel van deze gesprekken is om gezamenlijk tot een oplossing te komen, zodat eventuele verdere spanningen voorkomen kunnen worden en jullie na afloop zonder problemen weer door één deur kunnen.

Het voornaamste voordeel van mediation is dat beide partijen als winnaars uit de strijd komen, omdat partijen vaak tot een compromis komen. Dit in tegenstelling tot een rechtszaak, waarbij er vaak maar één winnaar is. De mediator treedt als onafhankelijke bemiddelingspartij op die u beiden de ruimte geeft om uw verhaal te doen en uit te leggen met welke intenties u het gesprek bent aangegaan. Mediation is gebaseerd op volledige vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Indien u geen vertrouwen meer hebt in de mediator of het proces, kunt u (eenzijdig) met de mediation stoppen. Binnen mediation geldt dat een mondelinge afspraak geen afspraak is; pas als de afspraken die gemaakt zijn, schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen zijn ondertekend, kunnen partijen elkaar aan deze afspraken houden.
Husband and wife crate signing divorce documents at lawyer office.
Government officials receiving bribe money from business man the concept of corruption and anti brib

In gesprek met de overheid

Wanneer u een conflict heeft met de overheid zijn er een aantal stappen die u kunt ondernemen om aan de overheid duidelijk te maken dat u het niet eens bent met een genomen besluit. Aangezien de overheid via de gebruikelijke formele procedure werkt, kan er veel tijd overheen gaan voor u antwoord krijgt op uw vraag. Indien de overheid achter het genomen besluit blijft staan of als u geen bevredigend antwoord krijgt op uw vraag, kunt ervoor kiezen om een uitspraak van een rechter af te wachten. Dit kan dus veel tijd, energie en geld kosten. De overheid beschikt over de mankracht en faciliteiten om een lange juridische procedure aan te gaan. Echter heeft de overheid de intentie om steeds meer gebruik te maken van mediation om een goede verstandshouding met de burger te behouden. Mediation kan goed ingezet worden om de machtspositie van de overheid in te perken en ervoor te zorgen dat u met de overheid gelijkwaardig in gesprek bent.

Echtscheidingen en familie

Klik hier voor meer informatie over relatie- en familiemediation.

Zakelijke conflicten

Klik hier voor meer informatie over zakelijke conflicten en mediation.

AI en besluitvorming

Klik hier voor meer informatie over Artificial Intelligence (AI) en besluitvorming.

Bindend advies

Klik hier voor meer informatie over het bindend advies.

Meer weten?

Wilt u meer weten over echtscheidings- en familie mediation? Of over mediation bij zakelijke conflicten? Klik dan hieronder voor meer informatie.