De meeste geschillen kunnen partijen onderling – dus zonder tussenkomst van de rechter – oplossen. Mediation is een goede manier om de gang naar de rechter te voorkomen. Het bespaart kosten, tijd en ergenis.

Wat is mediation?

Mediation is het proberen op te lossen van een (juridisch) conflict zonder tussenkomst van een rechter. De reden hiervoor ligt voor de hand: procederen is kostbaar en zelfs wanneer u in het gelijk gesteld wordt is het onzeker of u uw vordering ook daadwerkelijk ontvangt. Hoewel deelname aan mediation vrijwillig is, is deze zeker niet vrijblijvend. Bij aanvang van het traject worden er afspraken gemaakt in een zogenaamde ‘mediationovereenkomst’, waarin alle partijen zich committeren aan het mediationtraject en verklaren het geschil gedurende het traject niet aan de rechter voor te leggen. Uiteraard kan elk van de partijen op elk moment de mediation stoppen.

Wanneer de bemiddeling leidt tot een oplossing wordt de uitkomst vastgelegd in een voor partijen bindende overeenkomst.

Hoe ziet het traject er uit?
Geschilbeoordeling

De eerste stap is het beoordelen of uw geschil geschikt is voor mediation. Het belangrijkste is dat alle partijen mediation verkiezen boven een gang naar de rechter.

Aanmelden voor mediation

Vervolgens biedt u uw geschil bij ons aan voor mediation. Er wordt dan op korte termijn contact met u opgenomen en na aanname van de opdracht wordt een intakegesprek gepland.

Intakegesprek

Het intakegesprek heeft als doel om de geschilpunten en de mediationopdracht duidelijk te formuleren. Het intakegesprek vormt de basis voor de mediationovereenkomst. U krijgt enkele dagen na het intakegesprek een conceptversie toegestuurd.

Onderhandelingen

Aan het begin van de eerste bijeenkomst wordt de mediationovereenkomst ondertekend. Het doel van de bijeenkomst(en) is het vinden van een goed compromis, dat geen van de partijen onevenredig benadeelt.

Ondertekenen vaststellingsovereenkomst

Wanneer de onderhandelingen zijn afgesloten wordt het resultaat in een voor partijen bindende overeenkomst vastgelegd.

Heeft u een vraag over dit onderwerp? U kunt op de knop hieronder drukken om direct contact met ons op te nemen. Wij beantwoorden uw vragen binnen 24 uur.

Offerte aanvragen

Bent u geïnteresseerd in onze diensten en wilt u graag een offerte ontvangen? Dat is geen probleem. De tarieven in onze tarievenlijst gaan uit van ‘standaardproducten’ – heeft u bijzonder maatwerk nodig?

U kunt bepaalde diensten ook via onze webwinkel RechtZeker Online inkopen. Hieronder staan een aantal diensten weergegeven. Klik op de knop voor meer.

Postadres
Henri Dunantlaan 2
9728 HD Groningen

Bezoekadres (op afspraak)
Henri Dunantlaan 2
9728 HD Groningen

  • 050 785 22 82
  • 050 711 93 80
  • 06 482 66 566
  • www.bergmanjuridisch.nl
  • info@bergmanjuridisch.nl

Heeft u nu juridische hulp nodig?

Klik op de knop hieronder om direct contact met ons op te nemen!
Bel NU!
Scroll naar top
Select Service

Select time

Select a service and date to see available times.

Add your details

Please let us know if you have any special requests. Thank you.

Initial consult

Duration: 1 hour
Not sure what you need? Grab 60 minutes with us and we will work with you to understand your goals, and to develop a proposal and price estimate.