Koolhaas / Rockwool

[cs_content][cs_section parallax=”false” style=”margin: 0px;padding: 45px 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”2/3″ style=”padding: 0px;”][x_raw_content class=”x-img-thumbnail”][featured-img][/x_raw_content][cs_text]

Samenvatting

Rockwool, een fabrikant van steenwolproducten verkoopt halffabricaten aan fabrikanten van potgrond. Deze potgrond wordt geleverd aan telers. Op enig moment verandert Rockwool de samenstelling van de steenwol (er wordt in plaats van zogeheten ‘tweewol’ nu ‘zeswol’ met een siliconentoevoeging gebruikt) waardoor de telers schade lijden. Zij stellen dat Rockwool jegens hen onrechtmatig heeft gehandeld door zonder afdoende onderzoek en proefneming vooraf, en zonder de telers direct of indirect (via de potgrondfabrikanten) te waarschuwen met betrekking tot de voor de teelt schadelijke gewijzigde samenstelling.

Het in het verkeer brengen van een product dat bij normaal gebruik voor het doel waarvoor het bestemd is als onrechtmatig kan worden aangemerkt. De Hoge Raad overweegt dat de omstandigheid dat het in dit geval om een halffabricaat gaat en het product in de praktijk niet absoluut ongeschikt is gebleken voor het door de afnemer beoogde doel, maakt dit niet anders. Een fabrikant moet in het algemeen de nodige maatregelen nemen die van hem als zorgvuldig fabrikant worden gevergd, zodat wordt voorkomen dat een door hem in het verkeer gebracht product schade veroorzaakt. Dit uitgangspunt geldt zowel voor halffabricaten als eindproducten.

Daarnaast moet een fabrikant alvorens een nieuw product – of een bestaand product met een gewijzigde samenstelling – zich er van vergewissen welk effect dit zal hebben voor de gebruikelijke toepassing van het product. Hieruit volgt de plicht van de fabrikant om bij het op de markt brengen een bestaand product met een gewijzigde samenstelling, het product te testen en de testresultaten openbaar te maken. Een fabrikant die dit nalaat handelt onzorgvuldig, zelfs als hij zijn directe afnemers wel op de hoogte heeft gebracht van de gewijzigde samenstelling van het product terwijl hij er onvoldoende op toeziet dat deze informatie tevens bij de afnemers van het eindproduct terechtkomt.

Rechtsregel

Een fabrikant moet in het algemeen maatregelen moeten nemen die van hem, als zorgvuldig fabrikant, kunnen worden gevergd teneinde te voorkomen dat het door hem in verkeer gebrachte product schade veroorzaakt. Niet relevant in dit verband is het onderscheid tussen een fabrikant van een halffabricaat of een eindproduct. Een fabrikant moet zich er van vergewissen welk effect de gewijzigde samenstelling van zijn product zal hebben in de gebruikelijke toepassing ervan.

[/cs_text][x_line style=”border-top-width: 1px;”][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/3″ style=”padding: 0px;”][x_feature_headline level=”h2″ looks_like=”h5″ icon=”lightbulb-o”]Vindplaatsen[/x_feature_headline][cs_icon_list][cs_icon_list_item title=”ECLI:NL:HR:1999:ZC2994″ type=”gavel” link_enabled=”true” link_url=”http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:1999:ZC2994″ link_new_tab=”true”]ECLI:NL:HR:1999:ZC2994[/cs_icon_list_item][/cs_icon_list][x_gap size=”25px”][x_feature_headline level=”h2″ looks_like=”h5″ icon=”map-signs”]Lees meer[/x_feature_headline][x_recent_posts type=”post” count=”4″ offset=”” category=”” orientation=”vertical” no_sticky=”true” no_image=”true” fade=”false”][x_gap size=”25px”][x_share title=”Deel dit artikel” share_title=”” facebook=”true” twitter=”true” google_plus=”true” linkedin=”true” pinterest=”false” reddit=”false” email=”true” email_subject=”Hallo, ik heb dit artikel gevonden op de website van Bergman Juridisch Adviesbureau. Ik denk dat jij het ook interessant vindt!”]

U dient in te loggen bij Bergman Juridisch Adviesbureau...

[/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][x_feature_headline level=”h2″ looks_like=”h5″ icon=”question”]Stel een vraag[/x_feature_headline] [/cs_column][/cs_row][/cs_section][/cs_content]