Bergman Juridisch Adviesbureau is een Groningen gevestigde juridische dienstverlener met een brede focus. Wij leveren kwalitatieve diensten en producten en hanteren zeer scherpe tarieven. Zo kunnen wij iedereen in Groningen van dienst zijn!

Denk bijvoorbeeld eens aan een mondelinge overeenkomst: er staat geen letter op papier en toch moet je de afspraken die je hebt gemaakt nakomen. Als je dat niet doet dan pleeg je wanprestatie en kan de ander tijdelijk of blijvend onder de afspraken uit en heeft hij zelfs recht op schadevergoeding. Als je in de supermarkt met een volle boodschappenwagen naar de kassa loopt en de artikelen op de band legt, kom je er ook al snel achter dat er kennelijk een overeenkomst is ontstaan: jij krijgt de spullen mee naar huis, maar moet wel de prijs die op het schap stond betalen. En dat terwijl je nergens je handtekening hebt gezet of met de caissière over iets anders dan het weer gepraat. Wat is een overeenkomst dan precies? De overeenkomst is volgens artikel 6:213 lid 1 BW:

Een overeenkomst in de zin van deze titel is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan.

Als partijen een overeenkomst sluiten dan hebben zij de wil om zich vast te leggen aan verplichtingen tegenover die ander, dit is een ‘verbintenis’ en verklaren zij dit. Die verklaring kan mondeling worden gedaan, maar ook schriftelijk. Ook uit andere gedragingen kan de wil om de overeenkomst tot stand te brengen blijken: dit heet ‘gerechtvaardigd vertrouwen’ en is geregeld in artikel 3:35 BW:

Tegen hem die eens anders verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, heeft opgevat als een door die ander tot hem gerichte verklaring van een bepaalde strekking, kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een met deze verklaring overeenstemmende wil.

Met andere woorden: als een ander op basis van wat je hebt gezegd of hebt gedaan, in redelijkheid mocht aannemen dat je de bedoeling hebt gehad een overeenkomst te sluiten, dan mag je achteraf niet zeggen dat je dat niet hebt gewild. Het spreekt voor zich dat het van groot belang is om de afspraken die je daadwerkelijk wilt maken op een goede manier op papier zet. Niet omdat je iemand niet aan zijn woord mag houden, maar omdat het in de praktijk lastig is om te bewijzen welke afspraken mondeling zijn gemaakt.

Bedrijven die vaak overeenkomsten sluiten kiezen er vaak voor om algemene voorwaarden op te stellen. Dit is een aanvullend document met afspraken, die onderdeel wordt van de overeenkomst die men sluit. Goede algemene voorwaarden zijn van groot belang, niet alleen omdat het papier scheelt maar ook omdat bepaalde afspraken volgens de wet niet mogen worden gemaakt. De rechter kan als je dit toch doet op verzoek van je contractspartij (een deel van) de algemene voorwaarden vernietigen: niemand is er dan nog aan gebonden.

Wij bieden een groot aantal verschillende soorten overeenkomsten en contracten, daarnaast leveren wij goede algemene voorwaarden voor een bijzonder scherp tarief.

Meer informatie?

Heeft u een vraag over dit onderwerp? U kunt op de knop hieronder drukken om direct contact met ons op te nemen. Wij beantwoorden uw vragen binnen 24 uur.

Bent u geïnteresseerd in onze diensten en wilt u graag een offerte ontvangen? Dat is geen probleem. De tarieven in onze tarievenlijst gaan uit van ‘standaardproducten’ – heeft u bijzonder maatwerk nodig?

U kunt bepaalde diensten ook via onze webwinkel RechtZeker Online inkopen. Hieronder staan een aantal diensten weergegeven. Klik op de knop voor meer.

Postadres
Henri Dunantlaan 2
9728 HD Groningen

Bezoekadres (op afspraak)
Henri Dunantlaan 2
9728 HD Groningen

  • 050 785 22 82
  • 050 711 93 80
  • 06 482 66 566
  • www.bergmanjuridisch.nl
  • info@bergmanjuridisch.nl

Heeft u nu juridische hulp nodig?

Klik op de knop hieronder om direct contact met ons op te nemen!
Bel NU!
Scroll naar top
Select Service

Select time

Select a service and date to see available times.

Add your details

Please let us know if you have any special requests. Thank you.

Initial consult

Duration: 1 hour
Not sure what you need? Grab 60 minutes with us and we will work with you to understand your goals, and to develop a proposal and price estimate.