Internetrecht

Internetrecht en computervredebreuk

Internetrecht is het recht waarbij het internet natuurlijk een essentiële rol speelt. Met de komst van nieuwe technologieën ontstaan ook nieuwe soorten criminaliteit. Denk bijvoorbeeld aan computervredebreuk, in de volksmond ook wel hacken genoemd. Inbreken op een computer wordt op grond van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld. Indien de hacker ook daadwerkelijk gegevens steelt kan de gevangenisstraf oplopen tot maar liefst 4 jaar. E.e.a. volgt uit artikel 138ab lid 1 Wetboek van Strafrecht:

‘’Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie wordt, als schuldig aan computervredebreuk, gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk binnendringt in een geautomatiseerd werk of in een deel daarvan. Van binnendringen is in ieder geval sprake indien de toegang tot het werk wordt verworven:

  1. door het doorbreken van een beveiliging,
  2. door een technische ingreep,
  3. met behulp van valse signalen of een valse sleutel, of
  4. door het aannemen van een valse hoedanigheid. ‘’

Belangrijke ontwikkelingen binnen IT en de keerzijde daarvan

Nieuwe technologieën hebben ons dagelijks leven sterk veranderd. Moderne communicatiemiddelen geven ons de mogelijkheid om altijd te verbonden te zijn met elkaar. Steeds meer elektronische apparaten zijn aangesloten op het internet en kunnen dus gegevens uitwisselen. Denk aan slimme verlichting, een virtuele assistent zoals Google Home of zelfs de bediening van de thermostaat. Het kan tegenwoordig allemaal bediend worden met één klik op je telefoon of met je stem.
Naast alle gemakken die dit met zich meebrengt, creëert het mogelijk ook veiligheidsrisico’s voor mensen met verkeerde bedoelingen. Geregeld horen we in het nieuws berichten over grote datalekken binnen organisaties of DDos-aanvallen op overheden. Binnen de Europese Unie is er daarom als reactie op de snelle ontwikkeling van informatietechnologie nieuwe wet-en regelgeving gekomen.

De AVG en de e-Privacyverordening

In 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden binnen Europa. Dit betekende dat veel bedrijven kritisch moesten gaan kijken naar het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van hun klanten. Transparantie en doelmatigheid zijn van groot belang voor ondernemers, om te voldoen aan de AVG. Dit houdt in dat bedrijven duidelijkheid moeten scheppen naar hun klanten over welke gegevens ze verwerken en hoe ze die verwerken. Verder mogen bedrijven volgens de nieuwe wetgeving niet langer persoonsgegevens bewaren van klanten dan nodig is. Twijfelt u als ondernemer over wat voor uw organisatie een juiste bewaartermijn van persoonsgegevens is? Neem dan gerust contact met ons op voor een gedegen advies.
Op dit moment is de Europese Commissie bezig met een soort uitbreiding van de AVG, namelijk de e-Privacyverordening. Deze verordening zal de op dit moment geldende Telecommunicatiewet gaan vervangen in Nederland. Er zal vooral worden ingegaan op hoe communicatiediensten worden verwerkt en hoe bedrijven consumenten online volgen door middel van bijvoorbeeld tracking en cookies. Communicatiediensten van bedrijven zoals Whatsapp, Skype, Google (Gmail) en Facebook Messenger zullen dus veel te maken hebben met deze vernieuwde wetgeving, maar ook kleine ondernemingen zullen opnieuw naar hun cookieverklaring en privacy beleid moeten kijken.