Veel mensen die een woning huren komen vroeg of laat in een conflictsituatie met hun verhuurder. Een vervelende situatie, want het gaat tenslotte wel om uw woning. Gelukkig zijn de rechten van huurders uitgebreid omschreven en veelomvattend. U heeft vaak (veel) meer rechten dan u denkt, en zolang u huur betaalt kunt u in de regel niet zomaar op straat komen te staan, zelfs niet als de verhuurder u een (aangetekende) brief stuurt waarin hij de huur opzegt.

Desalniettemin zijn er verhuurders die onzorgvuldig met hun huurders omgaan en nemen het risico dat de huurder zijn recht opeist op de koop toe. Heeft u het gevoel dat u door uw verhuurder benadeeld wordt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Veel voorkomende problemen
Zelfstandige woonruimte
 • Achterstallig onderhoud
 • Onredelijke huurprijsverhoging
 • Onredelijk beding in huurovereenkomst
 • Overlast of hinder door verhuurder
 • Huisvredebreuk
 • Schimmel- en tochtproblematiek
 • Beperking woongenot (defect sanitair, gebrekkige stookinstallatie e.d.)
Onzelfstandige woonruimte
 • Te hoge huurprijs
 • Achterstallig onderhoud
 • Hoge bemiddelingskosten / sleutelgeld
 • Huisvredebreuk
 • Overlast van huisgenoten
 • Beperking woongenot (defect sanitair, gebrekkige stookinstallatie e.d.)
 • Schimmel- en tochtproblematiek
Wat kunnen wij voor u betekenen?

In veel van de bovenstaande gevallen is er sprake van een derving van het woongenot, of zijn de door u te betalen kosten eigenlijk voor rekening van de verhuurder. U kunt via de huurcommissie een huurverlaging vragen als u een te hoge huur betaalt of een tijdelijke huurverlaging als drukmiddel voor het uitvoeren van het achterstallig onderhoud.

Wilt u weten of u voor een huurverlaging in aanmerking komt? Neem contact met ons op voor een gratis en vrijblijvende Huurscan.

Voor verhuurders

Vanzelfsprekend staan wij ook klaar voor verhuurders die een conflict hebben met een huurder, want uiteraard staan er tegenover de vele rechten die huurders hebben ook een aantal plichten. Niet de minste is natuurlijk een tijdige betaling van de huurpenningen, maar het ‘goed huurderschap’ is een iets abstracter vereiste. Heeft u een geschil met een van uw huurders? Wij denken graag met u mee.

Heeft u nu juridische hulp nodig?

Klik op de knop hieronder om direct contact met ons op te nemen!
Bel NU!
Scroll naar top
Select Service

Select time

Select a service and date to see available times.

Add your details

Please let us know if you have any special requests. Thank you.

Initial consult

Duration: 1 hour
Not sure what you need? Grab 60 minutes with us and we will work with you to understand your goals, and to develop a proposal and price estimate.