Het voordeel van een huurovereenkomst

Bijna niks voelt zo veilig en vertrouwd als een eigen plek. Een eigen woning of bedrijfspand. Hier ben je vrij je eigen levensstijl te bepalen en op je eigen manier te ondernemen. Je kan ervoor kiezen alleen een pand te betrekken of juist deze ruimte te delen met één of meerdere personen. Veel mensen besluiten op een nieuwe plek te gaan starten wanneer ze aan het begin staan van hun carrière en nog weinig vermogen hebben vergaard. Een woning of bedrijfspand aanschaffen is een dure aangelegenheid en veel geld lenen bij een bank is niet zonder strenge voorwaarden en zonder risico’s. Het is zeker niet aan te raden om hoge schulden op te bouwen aan het begin van een mogelijk  onzekere carrière. Het is begrijpelijk dat veel mensen besluiten om een woning of een kantoorruimte te huren in plaats van aan te schaffen.


De huurovereenkomst

Er kan op verschillende manieren een huurovereenkomst tot stand komen, zoals wordt uitgelegd onder het kopje ‘overeenkomsten” van de diensten die wij aanbieden. De verhuurder is verplicht een woning of kantoorruimte ter beschikking te stellen voor de huurder. De huurder is op zijn beurt verplicht de verhuurder te betalen voor het gebruik maken van de woning of ruimte en zich te houden aan de onderlinge afspraken en algemene gedragsregels. Hoewel een huurovereenkomst mondeling tot stand kan komen, hebben zowel de verhuurder als de huurder er baat bij om een huurcontract op te stellen zodat alle rechten en verplichtingen op papier staan. Hierdoor kunnen eventuele geschillen worden voorkomen. Wanneer u dit contract laat opstellen, houden wij rekening met uw persoonlijke eisen en verwachtingen. Tegenwoordig wordt van de gemiddelde burger en ondernemer verwacht dat iedereen de benodigde administratie bijhoudt om nagenoeg alle gedragingen te kunnen verantwoorden. Wanneer u een huurcontract heeft laten opstellen waarin uw rechten en plichten volledig zijn uitgewerkt, kunt u dit laten rusten en genieten van uw woning of beginnen te ondernemen.             

Juridisch geschil

In de praktijk komt het helaas te vaak voor dat twee partijen bij het aangaan of na het sluiten van een huurovereenkomst van mening verschillen over de inhoud of over te verwachten rechten en plichten van het contract en er een juridisch geschil plaatsvindt. Het soort juridisch geschil wordt bepaald door welk recht of welke verplichting is geschonden en de relatie die u heeft met de wederpartij.


Het huren van een woning

Als huurder van een woning kunt u met huurrecht te maken krijgen wanneer u hinder ondervindt van uw buren, er sprake is van huurverhoging, gebreken aan de woning of wanneer de woningcorporatie de woning wilt verbouwen.


Het huren van een bedrijfspand

Als huurder van een bedrijfspand kunt u op veel verschillende manieren te maken krijgen met huurrecht. Vanaf het moment dat u de overeenkomst aangaat tot het moment dat u de huur wilt opzeggen. Wij staan u bij met advies en bemiddeling wanneer er sprake is van een huurverhoging, gebreken aan het bedrijfspand, als u het pand wilt onderverhuren of voor een ander doeleinde gebruiken, etc.

Het verhuren van een woning of een bedrijfspand

U kunt met het huurrecht te maken krijgen wanneer u een huurverhoging wilt doorvoeren, de woning of het bedrijfspand zelf wilt gebruiken, de woning of bedrijf wilt verkopen, op het verhuurde pand reclame-uiting wilt aanbrengen of als uw huidige huurder u niet bevalt. Als verhuurder van een woning of bedrijfspand heeft u veel baat bij heldere afspraken met de huurder. Transparante communicatie scheelt u veel juridische geschillen. Over het algemeen is de hoogte van de huursom voor huurders de grootste reden om zich te beklagen bij de verhuurder, voornamelijk wanneer de huurprijs wordt verhoogd of wanneer de financiële situatie van de huurder verandert.     


 

Heeft u nu juridische hulp nodig?

Klik op de knop hieronder om direct contact met ons op te nemen!
Bel NU!
Scroll naar top
Select Service

Select time

Select a service and date to see available times.

Add your details

Please let us know if you have any special requests. Thank you.

Initial consult

Duration: 1 hour
Not sure what you need? Grab 60 minutes with us and we will work with you to understand your goals, and to develop a proposal and price estimate.