Herroepingsrecht van de consument

.

Stel, u heeft een product gekocht op internet of in de winkel, maar u wilt het product niet meer. Heeft u recht op een bedenktermijn? Wat zijn uw rechten als het gaat om het terugdraaien van de koop van een product?

Consument en handelaar

Bij een consumentenkoop zijn twee partijen van belang. Namelijk de consument (de koper) en de verkoper.

U bent consument als u een natuurlijk persoon bent die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf. Dit gaat dus om een aankoop die u doet voor eigen gebruik of andere privédoeleinden.

U bent verkoper als u producten/diensten te koop aanbiedt in het kader van uw bedrijfs-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Overeenkomst buiten de verkoopruimte of op afstand

Overeenkomsten die u als consument op straat sluit met de verkoper of ergens anders dan de vaste verkoopplaats van de verkoper (dus niet in de winkel van de verkoper), worden ook wel overeenkomsten buiten de verkoopruimte genoemd.

Overeenkomsten die u als consument via communicatie op afstand sluit, zoals telefonisch of via internet, worden ook wel overeenkomsten op afstand genoemd. Op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, is er geen sprake van een fysieke aanwezigheid tussen u en de verkoper. U communiceert alleen met elkaar op afstand.

Bij overeenkomsten op afstand of buiten de verkoopruimte krijgt u als consument automatisch het recht om zonder opgave van een reden de overeenkomst te ontbinden (dus terug te draaien). Volgens de wet heeft u 14 dagen de tijd om de koop te herroepen. Deze termijn loopt vanaf het moment dat u de zaak heeft ontvangen. Echter, niet voor elk product of elke dienst geldt het herroepingsrecht. Zo kan iets wat bijvoorbeeld snel bederft, zoals een taart of bloemen, niet teruggestuurd worden.

Schriftelijk en mondeling herroepen

Herroepen mag zowel schriftelijk als mondeling gedaan worden. Een schriftelijke herroeping heeft wel meer voordelen, aangezien u dan kan bewijzen dat u binnen de herroepingstermijn uw herroepingsrecht heeft uitgeoefend.

Prestaties

Als de overeenkomst middels het herroepingsrecht is ontbonden, dan betekent dit dat u het product moet teruggeven aan de verkoper en de verkoper dient de door u verrichte prestatie terug te geven. Als u dus betaald heeft met geld, dan dient de verkoper het geld aan u terug te geven. Hier horen ook de eventuele gemaakte verzendkosten bij. De verzendkosten moeten soms wel betaald worden door de consument, maar alleen als de verkoper dit duidelijk heeft vermeld bij/voor de totstandkoming van de overeenkomst.

Informatie over het herroepingsrecht

Bij de koop op afstand of koop buiten de verkoopruimte dient de verkoper u te informeren over uw herroepingsrecht. Doet de verkoper dit niet (tijdig/juist) dan wordt de termijn van 14 dagen verlengd totdat de verkoper aan de informatieverplichtingen heeft voldaan, met een maximum van 12 maanden.

Overeenkomsten in de winkel

Als u een product koopt in de winkel, dan is er geen sprake van een koop op afstand of buiten de verkoopruimte. U heeft dan geen wettelijke herroepingstermijn. Wel hanteren sommige winkels hun eigen herroepingstermijnen of ruiltermijnen. Het is daarom altijd verstandig om aankoopbewijzen te bewaren. Een bonnetje geldt als aankoopbewijs, maar ook een bankafschrift van de aankoop.

Als u het product dat u in de winkel heeft gekocht wilt terugbrengen, dan hoeft de winkel daar geen geld voor terug te geven. Dit moet de winkel alleen doen als dit in hun voorwaarden staat of als het gaat om een product dat niet voldoet aan de verwachtingen die u redelijkerwijs mocht hebben (non-conformiteit). De winkel mag in die gevallen volstaan met een tegoedbon.

Geoffrey Bergman

Geoffrey Bergman

Eigenaar Bergman Juridisch Adviesbureau. Jurist, Fg/DPO en MfN/ADR register-mediator.

Lees ook

Send Us A Message

ONZE PARTNERS

Bergman Juridisch Adviesbureau, maakt verschil in elk geschil!

Scroll naar top