GDPR/AVG Portaal

GDPR Assessment voor WebwinkelKeur keurmerkhouders

Toezichthoudende Autoriteit


Inleiding

Dit hoofdstuk behandelt de rol en functie van de 'Toezichthoudende Autoriteit'. Er wordt kort ingegaan op welke organisatie deze rol in Nederland heeft en in welke gevallen bedrijven mogelijk juist met een andere (buitenlandse) Toezichthoudende Autoriteit te maken kan krijgen.

Wie is de Nederlandse Autoriteit?

Onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) was de Autoriteit Persoonsgegevens aangewezen (en in het leven geroepen) als toezichthouder. Met het intrekken van de Wbp in de uitvoeringswet wordt de Autoriteit Persoonsgegevens opnieuw als toezichthouder aangewezen. Op dit punt verandert er dus niets.

Handhaving GDPR

De handhavingsbevoegdheden van de autoriteit veranderen wel, want de GDPR kent een streng handhavingsregime. Bedrijven die niet voldoen kunnen geconfronteerd worden met fikse boetes: maximaal 4 procent van de wereldwijde omzet of 20 miljoen euro – de hoogste geldt. De boetes voor bepaalde ‘kleine’ overtredingen bedragen maximaal 2% van de wereldwijde omzet of 10 miljoen euro. De autoriteit kan momenteel onder de Wbp een boete opleggen van maximaal €840.000 of tien procent van de wereldwijde omzet. De boetes onder de GDPR zijn dus een stuk forser!

Hulp nodig?

Wij zitten tussen 10.00 en 18.00 uur voor u klaar om uw vragen te beantwoorden!

Neem contact met ons op

contactgegevens


Postadres
Henri Dunantlaan 2
9723 AD Groningen

Bezoekadres (op afspraak)
Henri Dunantlaan 2
9728 HD Groningen

  • 050 785 22 82
  • 050 711 93 80
  • 06 482 66 566
  • www.bergmanjuridisch.nl
  • info@bergmanjuridisch.nl

wij zijn partner van


Image
Image
Image
Image
Image