Bent u op zoek naar een echtscheidings- of familiemediator?

Wij helpen u graag verder! Neem direct contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Niemand vindt het prettig om in een conflict verzeild te raken, maar helaas valt dit niet altijd te voorkomen. De manier waarop u het conflict probeert op te lossen is echter volledig aan u. Wanneer u gaat scheiden of een geschil heeft met een familielid kunt u ervoor kiezen om een advocaat in te schakelen of uw vertrouwen te leggen in het oordeel van de rechter. Hierdoor komt u echter lijnrecht tegenover de andere partij te staan en dit komt de relatie tussen u beiden niet ten goede. Mediation biedt hier de uitkomst! 

Het mediation traject
Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een neutrale gespreksleider, de mediator, twee of meer partijen helpt om vanuit hun belangen tot een gezamenlijke oplossing te komen.  Het mediation traject bestaat vaak uit meerdere gesprekken, waarin een mediator samen met u en de andere partij in gesprek gaan met elkaar. Het doel van deze gesprekken is om gezamenlijk tot een oplossing te komen, zodat eventuele verdere spanningen voorkomen kunnen worden en jullie na afloop zonder problemen weer door één deur kunnen.

Echtscheidingsmediation

Er komt veel kijken bij het regelen van een echtscheiding, vooral wanneer er kinderen in het spel zijn. Echtscheidingsmediation richt zich in het bijzonder op het tot stand brengen van een zo duidelijk en volledig mogelijke regeling, waardoor niemand gedupeerd wordt door de scheiding. Tijdens het mediation traject komen een aantal aspecten aan bod, waaronder het opstellen van een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan. Het ouderschapsplan regelt bijvoorbeeld hoe de zorg voor en omgang met de kinderen zal plaatsvinden, hoe(vaak) partijen informatie over de kinderen uitwisselen, hoe belangrijke beslissingen over de kinderen worden genomen en hoe de kosten ten behoeve van de verzorging en opvoeding van het kind verdeeld zullen worden. Het is van groot belang dat partners binnen dit proces goed samenwerken, want alleen wanneer er samen en in overeenstemming duidelijke afspraken worden gemaakt, zal dit leiden tot een duurzame regeling. Deze duurzame regeling zal niet alleen langer standhouden dan wanneer de rechter partners bepaalde afspraken oplegt, maar is bovenal van groot belang voor de ontwikkeling van de betrokken kinderen.  

Familiemediation

Familiemediation omvat alle conflicten die kunnen ontstaan binnen het netwerk van personen die een gezamenlijk verwantschap hebben. Denk bijvoorbeeld aan een conflict omtrent het samenvoegen van gezinnen, de zorg over een afhankelijke ouder, de verdeling van een erfenis, een ingrijpende gebeurtenis, ziekte of een conflict binnen een familiebedrijf. Een dergelijk conflict binnen de familiekring heeft doorgaans veel impact, aangezien het vaak jaren voortduurt en uiteindelijk zelfs families uit elkaar kan drijven. De gevolgen hiervan zijn erg groot: stress, verdriet, strijd en bovenal het gemis van familie. Wacht daarom niet langer met het zetten van de eerste stap tot het uitpraten van een familieconflict, om zo verdere escalatie te voorkomen en bovenal de relatie te herstellen.

Voordelen van mediation

Mediation beschikt over vele voordelen ten opzichte van het inschakelen van een advocaat of het belopen van een gerechtelijke procedure. De voornaamste redenen ten gunste van het kiezen voor mediation zijn als volgt:

  1. Mediation is gericht op het in stand houden en vaak zelfs verbeteren van de relatie tussen de betrokken partijen.
  2. Het mediation traject verloopt sneller en is financieel een stuk aantrekkelijker dan een gerechtelijke procedure.
  3. De betrokken partijen zijn actief betrokken bij het zoeken naar een oplossing voor het conflict.
  4. De gezamenlijke uitkomst van het mediation traject wordt breder gedragen dan een gerechtelijke uitspraak, waardoor de overeengekomen afspraken doorgaans langer standhouden in vergelijking tot afspraken die door de rechter zijn opgelegd.  
  5. Door tot een compromis te komen, is er geen winnaar of verliezer. Beide partijen komen als winnaars uit de strijd!

Geoffrey Bergman

Geoffrey Bergman helpt als MfN-mediator partijen die verwikkeld zijn in complexe echtscheidings- en familiegeschillen om zo tot een gemeenschappelijke gedragen oplossing te komen. In zijn rol als echtscheidings- en familiemediator vindt hij het belangrijk om een vertrouwelijke omgeving te creëren, met voldoende ruimte voor betrokken partijen om hun standpunten en belangen naar voren te brengen. Geoffrey beschikt over een groot inlevingsvermogen, maar zal altijd onpartijdig blijven tijdens het leiden van de mediation gesprekken.

Geoffrey is ‘full certified’ ADR professional met de volgende accreditaties: (familie)mediator, arbiter, conflictcoach en negotiator. Hij voldoet aan een hoge kwaliteitsstandaard en is aangesloten bij hét Nederlandse kwaliteitsregister van mediators.

Neem contact met ons op
Certificeringen

Heeft u nu juridische hulp nodig?

Klik op de knop hieronder om direct contact met ons op te nemen!
Bel NU!
Scroll naar top
Select Service

Select time

Select a service and date to see available times.

Add your details

Please let us know if you have any special requests. Thank you.

Initial consult

Duration: 1 hour
Not sure what you need? Grab 60 minutes with us and we will work with you to understand your goals, and to develop a proposal and price estimate.