Echtscheidingen en familiemediation

Ga je scheiden? Of zijn er conflicten binnen de familie? Dan kan het vinden van een gezamenlijke oplossing soms erg moeizaam verlopen. Voor iedereen binnen het gezin en de familie is het goed als dit op een goede manier gebeurt en in onderling overleg. Zeker als er praktische en juridische zaken geregeld moeten worden. Om te komen tot een oplossing waar beide partijen het mee eens zijn, is er mediation.

Wat is mediation?

Mediation betekent conflictbemiddeling. Dit houdt in dat er een onpartijdige derde, de mediator, het gesprek begeleidt. De mediator geeft iedereen de kans om hun zienswijzen aan elkaar kenbaar te maken in een bemiddelingsgesprek. De mediator zorgt ervoor dat de partijen nader tot elkaar komen en dat er gezamenlijke afspraken gemaakt worden.

Gezamenlijke afspraken met mediation

De gezamenlijke afspraken die worden gemaakt naar aanleiding van het mediation-traject, worden opgenomen in een overeenkomst of convenant. Zodra deze overeenkomst door alle partijen is getekend, zijn de afspraken bindend en kun je elkaar daaraan houden.
Echtscheidingen en familiemediation

Mediation in plaats van een juridisch traject

Door te kiezen voor mediation voorkom je dat een meningsverschil escaleert en uitloopt op een rechtszaak. Bij mediation wordt een conflict vermijdende aanpak gebruikt waarbij er geen verliezers zijn en gezamenlijke afspraken gemaakt worden. Dit is een groot verschil ten opzichte van het inhuren van een advocaat die alleen de ene kant van de zaak zal verdedigen. Daarnaast is mediation vaak sneller en goedkoper dan een procedure bij de rechter.

Waarom kies je voor mediation?

Mediation is erg waardevol met betrekking tot echtscheidingen en familieconflicten aangezien je vaak met de andere partij te maken blijft hebben in de toekomst. Je zult bijvoorbeeld samen de kinderen blijven opvoeden of hebt gezamenlijk het familiebedrijf te runnen. Uit de hand gelopen conflicten kunnen de verhoudingen binnen het gezin of de familie erg beschadigen en dat is allesbehalve wenselijk.

Met elkaar in gesprek met een mediator

Zowel scheidingen als familieconflicten hebben een grote impact op de familie. Onenigheid over de zorgverdeling voor de kinderen, voortgang van het familiebedrijf of het verdelen van bezittingen, kunnen erg ingrijpend zijn. Dergelijke conflicten slepen soms jaren voort en kunnen in het ergste geval families compleet uit elkaar drijven. Om dat te voorkomen is het vaak beter om tijdig met elkaar in gesprek te gaan en zo escalatie te voorkomen.

Wil je graag tot gezamenlijke oplossingen komen om na de scheiding door één deur te kunnen of het runnen van het familiebedrijf zonder conflicten voort te zetten?

Neem dan contact met ons op voor het starten van het mediationtraject. Samen vinden we de beste oplossingen voor alle partijen!