Privacyrecht

Privacy Officer/Fg

Klik hier voor meer informatie over Privacy Officer/Fg.

(D)PIA /Gegevensbeschermings- effectbeoordeling

Klik hier voor meer informatie over (D)PIA / Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Privacyrecht

Het privacyrecht is een rechtsgebied dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van de informatietechnologie, dit wil zeggen de bescherming van persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betreft informatie die ofwel direct op iemand over gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. De wet geeft burgers rechten en geeft organisaties de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze digitale persoonsgegevens om te gaan.  

Wanneer u als bedrijf binnen een online omgeving gebruik maakt van deze persoonsgegevens dient u te voldoen aan bepaalde wetgeving waardoor ieders recht op privacy is gewaarborgd. De wet waar dit op gebaseerd is, is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  

Een Privacy Officer is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bewaken van het privacy beleid.  

Een gegevensbeschermingseffectbeoordeling is een onderzoek naar de effecten van de wetgeving op de gegevensbescherming van burgers. Dit is een instrument om vóór de verwerking van persoonsgegevens de privacy risico’s in kaart te brengen. Naar aanleiding hiervan kan gekeken worden welke maatregelen er genomen kunnen worden om deze risico’s te verkleinen.  

Inhoudsopgave

Ontmoet Jurigen

Onze slimme tool voor het opstellen van juridische documenten!
BETA
Scroll naar top