Echtscheidingen en familiemediation

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

In het geval van een echtscheiding kan de communicatie tussen u en uw (ex-)partner soms moeizaam verlopen. Desondanks zijn er veel zaken die geregeld moeten worden, zowel praktische als juridische zaken. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van alimentatie, de zorgverdeling voor de kinderen en het verdelen van gezamenlijke bezittingen. Het is in zulke gevallen voor uzelf, maar ook zeker voor de betrokken kinderen, van groot belang om de echtscheiding op een goede manier en in onderling overleg te doorlopen.  

Met elkaar in gesprek

Niet alleen echtscheidingen hebben een impact op het familieleven. Zo kunnen ook familieconflictenzoals onenigheid over nalatenschappen, verdeling van mantelzorg, voortgang van het familiebedrijf of langdurige familieruzies erg ingrijpend zijn. Dergelijke conflicten slepen soms jaren voort en kunnen in het ergste geval families compleet uit elkaar drijven. Het is daarom vaak beter om tijdig met elkaar in gesprek te gaan en zo eventuele escalatie van een familieconflict te voorkomen. 

Mediation biedt in alle bovengenoemde gevallen de perfecte oplossing! Leest u vooral verder om te ontdekken wat mediation nou precies inhoudt en wat de voordelen hiervan zijn met betrekking tot echtscheidingen en familiegeschillen.  

Wat houdt mediation in? 

Mediation betekent conflictbemiddeling. Dit houdt in dat een onpartijdige derde, de mediator of ookwel bemiddelaarhet gesprek leidt en ervoor zorgt dat beide partijen hun zienswijze kenbaar kunnen maken naar elkaarEen bemiddelingsgesprek zorgt er doorgaans voor dat u de andere partij beter begrijpt, waardoor er gezocht kan worden naar de beste oplossing voor het geschil of conflict. Door te kiezen voor mediation voorkomt u het risico dat een verschil van mening escaleert en uitloopt op een rechtszaak. Mediation hanteert een conflict vermijdende, faciliterende aanpak, waarbij er geen verliezers zijn. De bemiddelaar zal ervoor zorgen dat beide partijen nader tot elkaar komen edat er gezamenlijk duidelijke afspraken worden gemaakt. Dit is een groot verschil ten opzichte van het inhuren van een advocaat die alleen uw kant van de zaak zal verdedigen.  

Waarom echtscheidings– en familiemediation? 

Mediation is erg waardevol met betrekking tot echtscheidingen en familieconflicten, aangezien u vaak met de ander te maken blijft hebben in de toekomst. U zult bijvoorbeeld samen de kinderen blijven opvoeden of u heeft gezamenlijk het familiebedrijf te runnen. Uit de hand gelopen ruzies kunnen de verhoudingen binnen het gezin of de familie erg beschadigen en dit is allesbehalve wenselijk. Zo zijn de gevolgen van een echtscheiding bijvoorbeeld enorm voor de betrokken kinderen en kan dit veel verdriet, angst en onterechte schuldgevoelens bij het kind tot gevolg hebben. Daarnaast is het laatste wat u wil natuurlijk een conflict over de nalatenschap van uw dierbare vlak na het overlijden. Deze problemen kunnen voorkomen worden door het tijdig inschakelen van een objectieve buitenstaander met expertise op het gebied van echtscheidings- en familiebemiddeling.  

Wilt u de negatieve nasleep van een echtscheiding of familieruzie voorkomen? Neem dan nu contact met ons opWij bemiddelen uw gesprek en samen vinden we de beste oplossing!  

Inhoudsopgave

Ontmoet Jurigen

Onze slimme tool voor het opstellen van juridische documenten!
BETA
Scroll naar top