Bindend advies (ADR)

Het televisieprogramma “De Rijdende Rechter” is een erg bekend voorbeeld van het bindend advies. In dit programma behandelt rechter mr. John Reid een juridisch geschil tussen twee partijen en geeft uiteindelijk zijn oordeel hierover. Dit is feitelijk geen rechtszaak, maar dit doet niets af aan het feit dat de partijen dit oordeel zullen moeten naleven. Het advies is bindend. Maar hoe zit zo’n bindend advies nou precies in elkaar en waar moet u rekening mee houden? 

Wat is een bindend advies? 

Het bindend advies wordt ook wel Alternative Dispute Resolution (ADR) genoemd. Het is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting, waarbij de partijen gezamenlijk een juridisch adviseur inschakelen om een bindend oordeel te geven over het geschil in kwestie. Deze adviseur hoeft dus niet per se ook rechter te zijn, ondanks dat dit in de bekende televisieprogramma’s vaak wel het geval is. Het oordeel van de adviseur vormt een bindend advies en is dus geen vonnis. De uitspraak is namelijk niet door middel van rechtspraak tot stand gekomen. Desondanks zullen de partijen het oordeel van de adviseur wel moeten naleven, aangezien zij dit voorafgaand aan de procedure met elkaar hebben afgesproken. Als dit in de praktijk bij één van de partijen niet het geval is, kan de andere partij de rechter inschakelen die vervolgens alsnog de uitvoering van het bindend advies afdwingt door een vonnis.  

Hoe verloopt de bindend adviesprocedure? 

Bij een bindend advies krijgen beide partijen de mogelijkheid om hun zienswijze en standpunten schriftelijk kenbaar te maken, waarna de bindend adviseur als een neutrale mediator optreedt en een objectief en juridisch gegrond oordeel hierover uitspreekt. De partijen kunnen onderling de voorwaarden en regels met betrekking tot de bindend adviesprocedure vastleggenEr kan bijvoorbeeld gezamenlijk besloten worden om de uitspraak niet openbaar te maken, terwijl dit bij rechtspraak wel het geval is.  

Wat zijn de voordelen van het bindend advies? 

Het voordeel van de bindend adviesprocedure is dat deze over het algemeen vaak sneller en goedkoper is dan de rechtsgangDaarnaast is de procedure niet gebonden aan wetsregels en kan deze dus afgestemd worden op de wensen van beide partijen. In die zin onderscheidt een bindend adviesprocedure zich van andere vormen van geschillenbeslechting, zoals arbitrage en de gewone rechtsgang. Het bindend advies vormt een perfecte aanvulling op mediation, in het geval dat de partijen er onderling niet uitkomen.

Komt u er onderling niet uit en wilt u escalatie voorkomen? Heeft uw geschil een bindend adviseur nodig? Neem dan nu contact met ons op. Onze juristen zijn experts op het gebied van de bindend adviesprocedure en wij zijn u graag van dienst. Bergman Juridisch Adviesbureau, maakt verschil in elk geschil! 

Inhoudsopgave

Ontmoet Jurigen

Onze slimme tool voor het opstellen van juridische documenten!
BETA
Scroll naar top