Bergman Incasso

Iedere ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te maken: een factuur die ondanks herinneringen per brief en telefoon onbetaald blijven. Vaak wordt er met verbazing gereageerd en beweert de andere partij al betaald te hebben of ‘direct’ na het weekeinde te betalen. Helaas is het bedrag de volgende week nog steeds niet op uw bankrekening bijgeschreven. Wanneer u er niet langer vertrouwen in heeft dat uw debiteur gaat betalen, kunt u het beste de invordering uit handen geven aan onze incassodienst.

Bergman Incasso

Bergman levert onder de naam ‘Bergman Incasso’ een professionele, daadkrachtige en resultaatgerichte incassodienst. Wij verzorgen het gehele minnelijke traject voor u en daarnaast zullen wij u natuurlijk ook bijstaan in het geval dat het traject uitloopt op een gerechtelijke invordering, waarbij de betaling door de rechter wordt afgedwongen. Onze eerste stap zal echter altijd bestaan uit het contacteren van uw debiteur, om op die manier samen naar een oplossing te zoeken. De gerechtelijke aanpak is namelijk vaak niet bevorderlijk voor de klantrelatie en daarnaast werkt dit erg kostenverhogend voor de debiteur. Meer redenen waarom u voor Bergman Incasso moet kiezen? Leest u dan snel verder.

Waarom Bergman Incasso?

Openstaande vorderingen kunnen grote gevolgen hebben voor uw bedrijf en in het ergste geval zelfs leiden tot faillissement. Bergman Incasso neemt uw zorgen hierover uit handen en zorgt ervoor dat u geen tijd en energie hoeft te steken in het incasseren van deze vorderingen. Zo kunt u zich focussen op uw bedrijfswerkzaamheden, terwijl wij uw debiteuren benaderen en hier een betalingsregeling mee afstemmen die uiteindelijk zal leiden tot een betaalde vordering. Snel, gemakkelijk en bevorderlijk voor uw liquiditeit!

Daarnaast werkt Bergman Incasso met het ‘No Cure No Pay’-principe. Dit betekent dat u ons niets verschuldigd bent in het geval dat wij een vordering niet op de debiteur kunnen verhalen en deze dus niet incasseerbaar is. Het resultaat is bij ons wat telt! De kosten van onze dienstverlening zullen voor rekening komen van de debiteur die in gebreke is gebleven. U als schuldeiser hoeft in zo’n geval dus niets te betalen.

Tot slot is het uiteraard bij het vorderen van openstaande bedragen van belang dat de klantrelatie hiermee niet beschadigd wordt. U wilt natuurlijk geen klanten kwijtraken door conflicten rondom een vertraagde factuur. Bergman Incasso hanteert een persoonlijke aanpak en zet de klantrelatie voorop in het minnelijke traject. Wij zullen te allen tijde eerst in overleg gaan met uw debiteur en stellen waar nodig heldere betalingsvoorwaarden op. Door onze expertise als gerechtsdeurwaarder weten wij altijd de juiste toon te vinden en zorgen wij ervoor dat uw factuur snel wordt betaald, met zorg voor uw klantrelatie!

Wilt u ook dat uw openstaande vorderingen snel en gemakkelijk betaald worden? Neem dan nu contact met ons op! Wij regelen dit graag voor u.

Upload nu uw onbetaalde facturen

Begin direct met het incasseren van uw vorderingen. Klik op de knop hieronder om een of meerdere facturen ter incasso aan te bieden!
NO CURE NO PAY
Het minnelijk traject in 30 dagen - effectief incasseren!

Dag 1

Start

U biedt uw onbetaalde facturen aan ter incasso.

Dag 1

Dag 2

Incassobrief

Wij schrijven uw debiteur aan en sommeren hem binnen 14 dagen tot betaling over te gaan onder aanzegging van het berekenen van buitengerechtelijke incassokosten. Deze brief heet ook wel de ’14 dagen brief’.

Dag 2

Dag 17

Laatste sommatie

Indien uw debiteur nog niet betaald heeft na ontvangt van onze eerste brief sturen wij een laatste sommatie, waarin wij de debiteur oproepen om binnen 7 dagen tot betaling over te gaan. De incassokosten zijn inmiddels verschuldigd.

Dag 17

Dag 25

Concept-dagvaarding

Als uw debiteur na het verstrijken van de laatste 7-dagen termijn nog niet heeft betaald sturen wij een concept-dagvaarding met een allerlaatste oproep om binnen 3 dagen te betalen.

Dag 25

Dag 30

Gerechtelijk traject

Uw debiteur heeft niet betaald en het is tijd om de vordering aan de rechter voor te leggen. In uw opdracht laten wij de dagvaarding aan uw debiteur betekenen en staan u bij in het gerechtelijke incassotraject.

Dag 30

Inhoudsopgave

Ontmoet Jurigen

Onze slimme tool voor het opstellen van juridische documenten!
BETA
Scroll naar top