Detachering

Heeft uw bedrijf gespecialiseerd personeel nodig? Of bent u als werknemer op zoek naar een nieuwe uitdaging? Detachering biedt hiervoor de oplossing. Een detacheringsbureau leent zijn werknemers uit aan een derde partij (de inlener). Omdat dit in de praktijk erg lijkt op het uitzenden van personeel, worden deze twee begrippen veel door elkaar gehaald. Er zijn echter wel degelijk verschillen tussen beiden. Wij leggen u hieronder de belangrijkste verschillen uit en benadrukken de arbeidsrechtelijke aspecten van detachering.

Wat houdt detachering in?

Detachering houdt in dat een detacheringbureau (de werkgever) een professional in dienst heeft (de werknemer), die vervolgens uitgeleend wordt aan een derde partij (de inlener). De arbeidsovereenkomst bestaat dus ook in dit geval tussen de werkgever en de werknemer, ondanks dat de werknemer in praktijk feitelijk aan het werk is voor een opdracht bij de inlener. Deze opdracht tussen de inlener en het detacheringsbureau wordt vastgelegd in een overeenkomst tot opdracht. Er is in dit geval dus sprake van een driehoeksverhouding. De werkgever gaat echter de arbeidsovereenkomst aan met de werknemer en is daardoor verantwoordelijk voor het betalen van salaris en overige zaken zoals het afdragen van loonheffing. De voorgaande omschrijving van detachering klinkt natuurlijk erg als het uitzenden van personeel. Detachering en uitzending lijken dan ook zowel in praktische als in juridische zin erg op elkaar. Toch zijn er een aantal belangrijke verschillen, waardoor u als werknemer bij een detacheringsbureau vaak meer zekerheden wordt geboden dan bij een uitzendbureau.
Boss shaking hands with employee at meeting

Juridisch advies bij arbeidsrecht

Eén van de verschillen tussen detachering en uitzendkrachten is dat de werknemer in het geval van detachering een vast urencontract krijgt, terwijl uitzendkrachten op opdrachtbasis werken en dus alleen de uren uitbetaald krijgen die zij daadwerkelijk hebben gewerkt. Bij een detacheringscontract heeft u dus meer salarisgarantie. Daarnaast wordt gedetacheerd personeel ingehuurd voor specifieke specialistische kennis en skills, terwijl de opdrachten van uitzendkrachten veelal van algemene aard zijn. U kunt zich hierdoor als gedetacheerd professional dus beter onderscheiden en er is ook vaak meer ruimte voor uw loopbaanontwikkeling. Om de voorgaande redenen volgt het logischerwijs dat detachering over het algemeen langer duurt dan het uitzenden van uitzendkrachten. Uitzendkrachten gaan een arbeidsrelatie aan voor de korte termijn, terwijl het dienstverband in het geval van gedetacheerd personeel vaak doorloopt na het eindigen van de opdracht. De werkgever zal hierdoor zo snel mogelijk weer een nieuwe opdracht proberen te vinden voor de werknemer.

De arbeidsrechtelijke aspecten van detachering

De driehoeksverhouding tussen werkgever (uitlener), werknemer en de inlener zorgt voor unieke arbeidsrechtelijke situaties, waarvoor eigen wetsregels gelden. Zo is het in beginsel verboden om onderscheid te maken in uurloon, pensioenopbouw, vakantiedagen en overige arbeidsvoorwaarden tussen fulltime en parttime dienstverbanden. Daarnaast geldt er een uitzendbeding onder artikel 7:691 BW, wat inhoudt dat de overeenkomst tussen de werkgever en de inlener van rechtswege eindigt zonder opzegtermijn, in het geval dat de inlener, om welke reden dan ook, de werknemer terugstuurt naar het detacheringsbureau. Dit uitzendbeding geldt alleen in de eerste 26 werkweken en moet schriftelijk overeengekomen zijn. Deze eerste 26 werkweken zijn tevens uitgesloten voor de ‘ketenbepaling’, die uiteindelijk zal leiden tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In het geval dat de detacheringskracht echter in dienst treedt bij de inlener, dient deze periode echter wél mee te tellen in de keten.

Werkt u op basis van detachering en heeft u een juridische kwestie?

Of bent u een detacherinsbureau en heeft u juridisch advies nodig over het arbeidsrecht en relevante overeenkomsten? Neemt u dan nu contact met ons op, wij helpen u graag.