Controleer uw algemene voorwaarden

business man signing terms conditions concept PU7WUQJ
Controleer uw algemene voorwaarden 2

Het is belangrijk om uw algemene voorwaarden te controleren voordat u ze van toepassing verklaart op een overeenkomst. U moet namelijk met verschillende aspecten rekening houden. Deze verschillende aspecten behandel ik in dit artikel.

Verschil tussen consumenten en ondernemingen

Bij het opstellen van algemene voorwaarden is het verstandig rekening te houden met een verschil tussen consumenten en ondernemingen. Consumenten genieten namelijk bescherming krachtens de wet, namelijk via de open norm, de zwarte lijst en de grijze lijst. Ondernemingen daarentegen worden alleen beschermd middels de open norm. Er is echter een uitzondering dat reflexwerking heet. Dit maakt het mogelijk dat een kleine onderneming zich in bepaalde gevallen wel kan beroepen op de zwarte en grijze lijst, als het gaat om een overeenkomst die niet bij de normale activiteiten van dat kleine bedrijf hoort. De tweede eis is dat het kleine bedrijf gelijk gesteld kan worden met een consument.

Reflexwerking

Een uitspraak dat over reflexwerking ging was een geschil tussen een televisieproducent en een ondernemer. Een televisieproducent wilde een televisieprogramma maken over de werkzaamheden van de ondernemer (die een onderneming heeft op het gebied van verhuur, verzorging en verkoop van aquariums). Een dag na het ondertekenen van de overeenkomst zag de ondernemer toch af van de overeenkomst. De televisieproducent bracht hiervoor opnamekosten in rekening. De ondernemer betaalde deze kosten niet wegens het feit dat hij niet had ingestemd met de betaling van de opnamekosten. De kantonrechter oordeelde dat ten aanzien van artikel 230o van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek de ondernemer als kleine ondernemer gelijk gesteld kan worden met een consument en daardoor de beschermingsbepaling van genoemd artikel geniet.

Beschermingsbepalingen: de zwarte en grijze lijst en de open norm

Door de beschermingsbepalingen die gelden voor consumenten en kleine bedrijven moet u erop letten dat de bedingen uit uw algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn. Bezwarend houdt in dat de wederpartij nadeel van het beding kan ondervinden. Gekeken dient te worden naar de grijze lijst van artikel 237 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de zwarte lijst van artikel 236 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en naar de open norm van artikel 233 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Deze bepalingen zijn van dwingend recht, wat betekent dat daarvan niet kan worden afgeweken. Over de beschermingsbepalingen is een apart artikel geschreven. Dit artikel kunt u vinden onder de titel “Algemene voorwaarden: de beschermingsbepalingen.”

Kernbedingen

U mag niet zomaar alles in de algemene voorwaarden zetten. Kernbedingen mogen bijvoorbeeld niet in de algemene voorwaarden opgenomen worden. Het woord zegt het eigenlijk al, bedingen die de kern van de prestatie aangeven. Dit zijn bijvoorbeeld bepalingen over de prijs, kwaliteit en kwantiteit. Kernbedingen moet je dus opnemen in de overeenkomst zelf, en niet in de algemene voorwaarden. Controleer dit dus goed voordat u de algemene voorwaarden van toepassing verklaart.

Begrippen en definities

Als u begrippen in uw algemene voorwaarden heeft opgenomen, met de bijbehorende definitie, dan is het van belang dat u controleert of de definities begrijpelijk zijn, zowel voor u als voor de partij die uw algemene voorwaarden aanvaardt. Ook is het aan te raden de gedefinieerde begrippen met een hoofdletter aan te geven. Dan wordt namelijk duidelijk gemaakt dat het om gedefinieerde begrippen gaat.

Bedrijfsgegevens

Tevens dienen de bedrijfsgegevens goed in de algemene voorwaarden te staan. U dient het hoofdvestigingsadres van uw bedrijf volledig te vermelden. Een vermelding van alleen het postadres is dus onvoldoende.

Voorbeeld van een onjuiste vermelding: Bergman Juridisch Adviesbureau (eenmanszaak) Postadres H.L. Wichersstraat 11 A 9723 AD Groningen

Voorbeeld van een juiste vermelding: Bergman Juridisch Adviesbureau (eenmanszaak) gevestigd aan de Henri Dunantlaan 2 te (9728 HD) Groningen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 550.301.49

Artikelnummers en lidnummers

Daarnaast is het overzichtelijk om artikelnummers en lidnummers te plaatsen in de algemene voorwaarden. Door dit te doen kunt u namelijk indien nodig eenvoudig naar een artikel of lid verwijzen.

Aansprakelijkheid

In de algemene voorwaarden wordt vaak over de aansprakelijkheid van uw bedrijf gesproken. Bijvoorbeeld over het beperken van de aansprakelijkheid. Let er bij het controleren van de algemeen voorwaarden voor consumenten op dat u de aansprakelijkheid niet volledig heeft uitgesloten. Dit is namelijk onredelijk bezwarend waardoor de consument deze bepaling kan vernietigen.

Algemene voorwaarden deponeren

Nadat u de algemene voorwaarden heeft gecontroleerd, kunt u de algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank of bij de Kamer van Koophandel. Het is geen verplichting, maar kan wel heel handig zijn als bewijsmiddel. Doordat de algemene voorwaarden tijdens het deponeren voorzien worden van een nummer en datum, kunt u aantonen dat u in de tussentijd niet de algemene voorwaarden heeft veranderd.

Passende algemene voorwaarden

Twijfelt u of uw algemene voorwaarden aansluiten op uw bedrijf? Neem dan contact met ons op voor een gratis adviesgesprek.

U kunt ons bellen via het telefoonnummer 050 785 22 82 of mailen naar info@bergmanjuridisch.nl