Bestuursrecht

Heb je een conflict met een overheidsorgaan? Bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag die niet is goedgekeurd of een subsidieaanvraag die is afgekeurd. In dat soort situaties kan het voelen alsof je machteloos staat tegen een bestuursorgaan. Toch is het mogelijk om meer voor elkaar te krijgen dan je misschien verwacht. Ons juridische team helpt je daarbij!

Bezwaar indienen tegen besluit overheid

Het kan voorkomen dat een overheidsinstelling een besluit neemt dat in jouw nadeel werkt. Wanneer je het niet eens bent met het besluit van de overheid, kun je bezwaar maken door middel van een bezwaarschrift. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Onze adviseurs kunnen je ondersteunen in de bezwaarschriftprocedure.
Lawyer Legal counsel presents to the client a signed contract with gavel and legal law. justice

‘Een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling’ – Art. 1:3 Awb

Bestuursrechtelijke procedure starten met een adviseur

Wil je een bestuursrechtelijke procedure starten, dan kan dat best lastig zijn. Deze procedure zelf voeren is vaak zonder succesvolle uitkomst. Als je onze adviseur inschakelt, kan deze je kansen inschatten, advies geven en de procedure opstellen. De adviseurs van Bergman zijn jouw juridische gesprekspartner. Of je nu advies wilt of een juridische procedure wilt starten, wij staan voor je klaar! Door onze kennis en ervaring weten we precies welke juridische argumenten we voor je kunnen aandragen.

Besluiten binnen bestuursrecht

De Algemene Wet Bestuursrecht onderscheidt verschillende soorten besluiten:

Algemene strekking

Dit zijn besluiten waarbij er meerdere ontvangers zijn. Dit wordt vaak gedaan in het geval van een algemeen onderwerp of een ruime kring van geadresseerden, zoals gemeentelijke verordeningen en plannen.

Beschikking

Dit is een besluit dat wordt afgegeven door een bevoegd bestuursorgaan voor een specifiek individueel geval. Vaak gaat hier een aanvraag van een burger of rechtspersoon aan vooraf.

Heb je juridisch advies nodig inzake een bestuursrechtelijke kwestie?

Dan kun je bij Bergman Juridisch Advies terecht. Wij maken het verschil in ieder geschil!