2 verschillende sets algemene voorwaarden: welke geldt? (Battle of forms)

which way to go road sign P6U6QRG
.

Als u een overeenkomst met iemand wilt sluiten en jullie hanteren allebei verschillende algemene voorwaarden, dan is het de vraag welke van de 2 sets algemene voorwaarden geldt. Als er geen discussie ontstaat over de verschillende sets algemene voorwaarden, dan kan het natuurlijk prima naast elkaar bestaan. Maar als er concrete bepalingen zijn die afwijken van elkaar, dan zal gekeken moeten worden welke set algemene voorwaarden van toepassing is op de overeenkomst.

Battle of forms

In principe gelden de algemene voorwaarden die als eerste van toepassing zijn verklaard en ter hand zijn gesteld. Als de tweede partij hier tegenin wilt gaan en zijn/haar eigen algemene voorwaarden van toepassing wilt verklaren, moet hij/zij de eerste set algemene voorwaarden van de tegenpartij wel uitdrukkelijk van de hand wijzen. Dit staat vermeld in artikel 225 lid 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Bekendheidscorrectie Hoge Raad

Als zich algemene voorwaarden ontwikkelen bij bedrijven die al 10 jaar zaken met elkaar doen, dan kan de wederpartij niet zeggen dat de algemene voorwaarden niet ter hand zijn gesteld.